Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Återupprätta försäkringskassans roll

Funktionsrätt Sverige (som också företräder Tandvårdsskadeförbundet) har i en artikel i Dagens Samhälle tagit upp frågan om Försäkringskassans roll i välfärdssamhället. Av artikeln framgår att Försäkringskassan främst agerar med misstänksamhet och stränga granskningar och hänvisar till orimlig praxis. Detta ödelägger en tidigare fungerande tillvaro för många funktionshindrade eller svårt sjuka människor. Istället för att ge avslag och dra in sjukpenningar borde försäkringskassan återupprätta sin funktion som viktig del i välfärdssamhället för dem som är sjuka eller funktionshindrade.

Läs mer »

Mikrofloran i munhålan hos barn kartlagd

Vilka bakterier, virus och andra mikroorganisamer som finns i munhålan är väsentligt inte bara för kariesrisken utan också för andra sjukdomar. Trots det är forskningen eftersatt, men nu har för första gången forskare presenterat barns utveckling av mikrofloran i munhålan. Undersökningen har gällt barn från ett till tolv år och denna forskning kan komma att få stor betydelse i framtidens kariesförebyggande arbete.

Läs mer »

Kan vatten minnas och förmedla information?

Vattenminne är något som flera forskare jobbar för att bevisa. En av dem är Luc Montaigner, professor, som fick nobelpriset för sin upptäckt av HIV-viruset. Han arbetar vidare med den forskning som påbörjades av Jacques Benveniste som avled för ett tiotal år sedan. Verksamheten är förlagd till Frankrike, men även forskare från Italien och USA är involverade i denna banbrytande och oerhört intressanta forskning. 

Läs mer »

Karies och ärftlighet - ny studie publicerad

En ny forskningsstudie ledd av forskare vid Umeå universitet har publicerats och visar att det finns en koppling mellan vissa gener och kariesangrepp. Allt annat lika så kan den som har oturen att ha fel gener få två hål mer i tänderna än den som har gynnsamma gener. Detta visar tydligt, menar artikelförfattarna, att det finns en koppling mellan tänderna, övriga kroppen och hälsan. Forskarna kunde också se att det finns ett samband mellan karies och hjärtkärlsjukdomar liksom till övervikt och fetma. 

Läs mer »

Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet

Socialstyrelsen har gett ut publikationen "Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020-2024". Den är ute på remiss och remisstiden går ut i oktober. Det övergripande målet är att ingen patient ska behöva drabbas av vårdskada. Bra är att tandvården tydligt omfattas av föreslaget patientsäkerhetsarbete. Inom det området finns mycket att göra då det förekommer många vårdskador i form av allergier och överkänslighet, skada av bredvidliggande tänder, infektioner i käkarna, bettproblem med mera. 

Läs mer »

Selenbrist orsak till sköldkörtelproblem?

Många tandvårdsskadade har problem med sköldkörteln och ofta handlar det om underfunktion. I en del fall har problemen minskat eller helt försvunnit några år efter amalgamsanering. Nu visar forskning att selen är nödvändigt för sköldkörtelns funktion liksom jod. Selen behövs för att binda och oskadliggöra kvicksilver i kroppen och är också ett viktigt ämne vid avgiftning av denna tungmetall.

Läs mer »

Sida 6 av 545 sidor < Första  < 4 5 6 7 8 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu