Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Tillsyn av tandläkare i Falun

IVO (Inspektionen för vård och omsorg) utövar tillsyn över vården. De besöker sällan tandvården, men nu har de gjort ett tillsynsbesök hos tandläkare Irene Brednert Jonsson i Falun. Det är förstås en anspänning för tandläkaren och hennes patienter känner viss oro.

Läs mer »

Tandvårdsförsäkring?

Flera olika tandvårdsförsäkringar finns med olika bolag. Det viktiga om man sluter avtal om tandvårdsförsäkring är att noga kontrollera vad som ingår och vilka undantag som finns. Försäkringsbolagen tjänar ju pengar på försäkringarna och därför är det inte alls säkert att de betalar flera olika åtgärder eller sådant som är kostsamt. Kontrollera också hur lång uppsägningstiden är. Tandvårdsförsäkring kan vara bra om man själv tjänar på det. Annars är det en onödig utgift. 

Läs mer »

Genetik har ingen betydelse för karies

Nu påstås det igen att ärftliga faktorer har liten eller ingen påverkan på kariesfrekvensen. Detta efter att australiensiska tvillingar studerats. Resultatet visade ingen samvariation mellan tvillingparen i kariesfrekvens och av det drog forskarna slutsatsen att det främst är miljöfaktorer som påverkar.

Läs mer »

Tf:s årsstämma 2019

Tandvårdsskadeförbundets årsstämma har ägt rum i Västervik. Deltagarna imponerades av verksamhetsberättelsen som visade de många aktiviteter som förbundet initierar och deltar i. Bland dessa finns planering för en internationell konferens i Berlin den 10-13 juni. Flera för framtiden intressanta beslut fattades.

Läs mer »

Hundratals undvikbara dödsfall i vården

Andelen som avlider på grund av vårdskador är procentuellt liten, men det är ändå årligen 1 400 personer som dör på grund av vårdskador i samband med somatisk slutenvård för vuxna på akutsjukhus, enligt en ny utredning som gjorts av Socialstyrelsen. Av dessa ansågs 39 procent ha kunnat undvikas. Det handlar alltså om mer än 500 onödiga dödsfall om året. Hur det ser ut i äldreomsorgen, den psykiatriska vården, barnsjukvården eller tandvården har inte analyserats i denna utredning. 

Läs mer »

Evidens enligt SBU

Vet du vad evidens är? SBU har nu gjort en liten film som försöker rama in vad evidens egentligen är. En film som många tjänstemän, läkare och tandläkare behöver titta på. SBU för fram evidens som något mycket bredare än enbart forskning. Man tilltar även på etik, ekonomi, offentlig statistik och brukarperspektivet. Tandvården har enligt tidigare rapport från SBU låg grad av evidens för sina behandlingar. 

Läs mer »

Sida 6 av 537 sidor < Första  < 4 5 6 7 8 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu