Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

En psykiater mot strömmen

I dag är det inte allmänt bekant att vitaminer används för att behandla schizofreni och en del andra psykiska sjukdomar, uppenbarligen med framgång i vissa fall.
Abram Hoffer: Vitamin B3 and Schizophrenia. Kingston, Ont. 1998, Quarry Press.

Läs mer »

Kvicksilver och neurasteni

Professorerna Lars Rönnbäck, Torsten Olsson och Elisabeth Hansson har nyligen skrivit en artikel om de neurastena symtom som förekommer vid rehabiliteringen efter stroke eller traumatisk hjärnskada (“Astrocyterna ? hjärnans doldisar, delaktiga i neurastena symtom”, Läkartidningen nr 24, 2000).

Läs mer »

Apropå normalvärden

En befolkning som i grunden är kvicksilverförgiftad och utsatt också för annan kemisk påverkan uppvisar naturligtvis blodvärden utifrån den situationen. Men det har ju medicinen löst på ett smart sätt genom användningen av s k referensintervall.

Läs mer »

TF-bladet nr 3 2000

Läs mer »

Var och en sin egen guldgruva

Gustav Drasch, vid Rättsmedicinska institutet i München har i en serie studier visat att största delen av människors kvicksilverbelastning kommer från amalgam, att kvicksilver från moderns amalgamfyllningar går över till foster, att även silver läcker från amalgam mm.

Läs mer »

Den svenska dubbelmoralen

Är Sveriges hantering av kvicksilverfrågan trovärdig?

Läs mer »

Sida 482 av 495 sidor < Första  < 480 481 482 483 484 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Tf ger objektiv information utan kommersiella intressen. Vi behöver dig som medlem

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42​ (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu