Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Apropå normalvärden

En befolkning som i grunden är kvicksilverförgiftad och utsatt också för annan kemisk påverkan uppvisar naturligtvis blodvärden utifrån den situationen. Men det har ju medicinen löst på ett smart sätt genom användningen av s k referensintervall.

Läs mer »

TF-bladet nr 3 2000

Läs mer »

Var och en sin egen guldgruva

Gustav Drasch, vid Rättsmedicinska institutet i München har i en serie studier visat att största delen av människors kvicksilverbelastning kommer från amalgam, att kvicksilver från moderns amalgamfyllningar går över till foster, att även silver läcker från amalgam mm.

Läs mer »

Den svenska dubbelmoralen

Är Sveriges hantering av kvicksilverfrågan trovärdig?

Läs mer »

Biverkningsregistret fungerar inte

Socialstyrelsens nationella biverkningsregister för dentala material ligger i Umeå, där odontologerna fått förtroendet att sköta denna viktiga granskning av den egna verksamheten. Rapporteringen dit startade i april 1996. Antalet anmälda fall har sjunkit år från år, särskilt gäller det personalfallen som gått ner från 103 år 1996 till bara 9 förra året.

Läs mer »

Amalgamseminarium i Stockholm

I samband med överlämnandet av namnlistor om bättre vård för amalgamskadade höll Amalgamskadefonden ett välbesökt seminarium. Där presenterades också den nya boken “Amalgam, hälsa och pengar” av Lena Eriksson.

Läs mer »

Sida 478 av 491 sidor < Första  < 476 477 478 479 480 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Tf ger objektiv information utan kommersiella intressen. Vi behöver dig som medlem

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42​ (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu