Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Holistic Dentistry

Holistic Dentistry arbetar för en biologisk tandvård utan gifter.

Läs mer »

Mercury policy org

Mercury policy org arbetar med att minska användningen av kvicksilver.

Läs mer »

Amalgamskandalens omfattning

Tandvårdsskadeförbundet välkomnar regeringens beslut att förbjuda all amalgamanvändning från 1 juni 2009. Men nu måste amalgamskandalens fulla omfattning komma upp i ljuset!

Läs mer »

Tf bladet nr 4 2008

Tf bladet- en tidning om tänder och hälsa.

Saneringsstudier.

Långvarig smärta- en utmaning.

“Kvicksilvret går mig på nerverna!”

Läs mer »

?Patienterna har problem en våning högre upp?

Ännu ett år lider mot sitt slut och vi i förbundsstyrelsen fortsätter att kämpa på många olika nivåer för att de, som insjuknat av olika tandvårdsmaterial, ska få den hjälp i vården som alla ska vara berättigade till.

Läs mer »

USA svänger i amalgamfrågan

I USA är en omsvängning i amalgamfrågan på gång. FDA har på sin hemsida bl.a. skrivit att kvicksilver från amalgam kan ge neurotoxiska effekter på foster och barn. En omklassificering är också på gång av amalgam som dentalt material. Det innebär att inom ett år kommer tandläkare som använder amalgam att vara tvungna att berätta om dess hälsorisker. Eventuellt kan det också komma att införas tydliga restriktioner eller förbud för användning av amalgam.

Läs mer »

Sida 472 av 500 sidor < Första  < 470 471 472 473 474 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Tf ger objektiv information utan kommersiella intressen. Vi behöver dig som medlem

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu