Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Metalliskt Hg

Det påstås ofta att nedsvalt kvicksilver i metallisk form inte tas upp eller i ytterst ringa grad absorberas. Jag har vid ett flertal tillfällen tagit upp frågan vid kontakt med myndigheter och i föredrag.

Läs mer »

Inget nytt under solen

Förgiftning genom frätande sublimat bildat i munnen från amalgampluggar i tänderna. J. Payne, tandläkare, i Chicago Medical Journal, juli 1873, refererat i The Dental Cosmos XVI, 1874, 213-4

Läs mer »

Bör amalgambärare åläggas flygförbud?

På hemsidan för tidskriften New Scientist (www.newscientist.com) frågar en läsare varför en kvicksilvertermometer inte får tas med vid en vanlig flygresa. De tre svar han får på frågan gör att man kan undra om också amalgambärare bör åläggas flygförbud!

Läs mer »

?Nya diagnoser?

om ett led i arbetet publicerar Nationella Folkhälsokommittén debattskrifter. Nyligen utkom en sådan skrift med titeln ?Nya diagnoser ? förklaringsmodell till neurosomatiska sjukdomar?. Författare är Robert Olin, professor emeritus med inriktning på socialmedicin.

Läs mer »

Londonmöte om gifter i munnen

Den 20 och 21 november 1999 deltog jag i en konferens i London, ?A Dental and Scientific Conference on Sources, Diagnosis and Treatment of Oral Toxicities?. Den arrangerades av tandläkare John Roberts, en eldsjäl som också står bakom det internationella IAOMT-möte som ska äga rum i Oxford nu i juli (http://envirodental.co.uk/).

Läs mer »

Fibromyalgi, glutamat och kvicksilver

Robert Olin, känd fibromyalgidoktor, belyser i sin nya skrift ?Nya diagnoser ? en förklaringsmodell till neurosomatiska sjukdomar? en mer integrerad bild av fibromyalgi, kroniskt trötthetssyndrom, elöverkänslighet, amalgamsjuka mm. Tf har exemplar av skriften så det räcker till alla distrikt.

Läs mer »

Sida 463 av 474 sidor < Första  < 461 462 463 464 465 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
Har du fått felaktigt påminnelse om medlemsavgiften? Kontakta kansliet (info@tf.nu eller tel 08-428 92 42) så korrigerar vi felet. 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885.

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu