Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Genombrott i förhandlingarna för ett globalt stopp för amalgam.

GENEVA, Switzerland, Nov. 18 /PRNewswire-USNewswire/ — Hailed as “a breakthrough” by Green Groups, an agreement in concept was reached yesterday by a World Health Organization (W.H.O.)-convened international expert group, supporting the “phase down” of dental mercury use worldwide. [1] However, the groups note that there is still much work to be done in deciding how and when a global dental amalgam phase down will occur.

Läs mer »

Förskräckligt att man ska behöva köpa stöd

Betty Chyssler Trägårdh gick utan inkomst i två år. Först sedan hon vänt sig till konsulten Erik Ward, tidigare chefsjurist på Försäkringskassan, fick hon sin sjukdom erkänd och rätt till ersättning.

Läs mer »

Konsulter hjälper sjuka mot Försäkringskassan

Skärpningen av sjukförsäkringen har skapat en ny marknadsnisch för kassaanställda som kan systemet. Två tidigare chefer på Försäkringskassan har bytt sida för att på konsultbasis hjälpa sjuka att få rätt mot gamla arbetsgivaren.

Läs mer »

Mystisk ändring av WHO:s definition av en pandemi.

Allt mer verkar tyda på att WHO är utsatt för stark påverkan för att underlätta försäljningen av vacciner.
WHO har pludselig ændret definitionen på en pandemi på sin hjemmeside. Nu kan stort alle influenzaer kaldes for pandemier, mener kritikere. Dermed vil medicinalindustrien også fremover kunne tjene milliarder på vaccine til relativt ufarlige sygdomme

Läs mer »

WHO utsatt för lobbyism!

Flere af WHO’s influenzarådgivere er betalt af medicinalindustrien. Dermed var industrien med til at påvirke beslutningen om, at influenza A er en pandemi – og at vaccine er nødvendig. Siden har de samme virksomheder fået vaccineordrer for op mod 55 milliarder kroner

Wolf Dieter Ludwig, der er leder af lægemiddelkommissionen i den tyske lægeforening er ikke i tvivl om, hvad der er sket:

»Myndighederne er faldet for en kampagne fra medicinalvirksomhederne, som går ud på at tjene penge på en ikke-eksisterende trussel,« siger han til Der Spiegel.

Läs mer »

Patrick Störtebeckers bok om tandröta som orsak till nervsjukdomar

Kära läsare! För att kunna behandla och förebygga en nervsjukdom måste vi veta orsaken till sjukdomen, dvs de processer i människokroppen som ligger till grund för skadorna i nervsystemet, vilka sedan ger uttryck i de olika symtomen. Orsakssammanhanget måste utredas genom att vi studerar följande sjukdomsframkallande faktorer: (1) INGÅNGSPORTEN i kroppen, dvs de ställen där olika mikroorganismer, som t.ex. mögelsvamp och bakterier kan tränga in i människokroppen. I detta hänseende utgör mu

Läs mer »

Sida 450 av 491 sidor < Första  < 448 449 450 451 452 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Tf ger objektiv information utan kommersiella intressen. Vi behöver dig som medlem

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42​ (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu