Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Regeringens aviserade förbud mot amalgam

Tandvårdskadeförbundet välkomnar regeringens aviserade förbud mot amalgam av miljö- och hälsoskäl. Sedan 1994 har olika regeringar försökt förbjuda amalgam av miljöskäl, men av olika anledningar misslyckats.

Läs mer »

Kvicksilverförbud på gång!

Norge hann före Sverige med sitt kvicksilverförbud. Norrmännen är bara att gratulera. De har i brev till förbundsstyrelsen riktat sitt varma tack till alla dem i styrelserna i Sverige som under åren har kämpat för amalgamförbud. Det känns gott att de norska vännerna inte har glömt bort vårt samarbete under åren.

Läs mer »

TF-bladet nr 1 2008

Läs mer »

TF-bladet nr 4 2007

Läs mer »

Kvicksilverförbud?

Nu är det riktigt spännande tider, det finns tecken som tyder på att vi efter 30 år kanske når målet om ett kvicksilverförbud. Den svenska regeringen har till EU anmält att man har för avsikt att förbjuda hantering, införsel och utförsel av kvicksilver och kemiska föreningar och beredningar där kvicksilver ingår.

Läs mer »

Tf-bladet nr 3 2007

Läs mer »

Sida 438 av 464 sidor < Första  < 436 437 438 439 440 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885.

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Stödpersoner
Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via våra duktiga telefonombud. Se våra stödpersoner här. Du kan också kontakta telefonombud på distriktsnivå, se mer under fliken Distrikt.

Mailfrågor
Frågor om besvär relaterade till tänderna fragor@tf.nu