Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Laser istället för borr

Jag trollar bort tandtrollen, säger tandläkaren, som övergått från borr till laser för att ta bort karies. Tandläkarlasern har flera olika användningsområden. I första hand tar den bort karies med minimal inverkan på tandsubstansen. Den används också för att göra rent efter utdragning av tänder och för att behandla infektioner i tandkött och munslemhinna. 

Läs mer »

Läkare avråder från metaller

Kirurgen Scott Schroeder, verksam i USA, vittnade den 13 november under FDA:s hearing om risker med implantat. Han gav många exempel på patienter som tillfrisknat efter att han tagit bort skruvar av metall i deras fötter och fotleder. Hans budskap var att läkare måste få bättre kunskaper om hälsorisker med metaller.

Läs mer »

Nytt Tf-blad ute

Tf-bladets julnummer har kommit, späckat med intressanta artiklar. Läs om tandsköterskan som efter lång kamp fått sina symtom klassade som arbetsskada eller om hur blandning av metaller ökar risken för sjukdom. Läs också om hur laser kan ersätta tandläkarborren och minska patientens obehag.

Läs mer »

Förening för tandvårdspatienter finns

Temat karies tas upp i Medicinsk Vetenskap som ges ut av Karolinska institutet. Artikeln är lång och tar upp många intressanta aspekter på karies som världens största sjukdomsgrupp. Artikeln tar också upp socioekonomiska aspekter, munhålans bakterieflora och behovet av forskning. Artikelförfattaren skriver dock felaktigt att ingen patientförening finns för dem som har karies. Tandvårdsskadeförbundet har bett att få en rättelse.

Läs mer »

Kompetensråd får 10 miljoner

Regeringen tillsätter ett nationellt vårdkompetensråd för att samordna, kartlägga och verka för effektivare kompetensförsörjning av personal inom hälso- och sjukvården. Dock ser det ut som om de tappat bort tandvården. 

Läs mer »

Sjuk då metaller blandas

Om man har flera olika metaller i kroppen kan sjukdom uppstå på grund av att strömmar bildas mellan metallerna. Det gör att metalljoner läcker ut vilket i sin tur kan orsaka symtomen. För en del är det smärtsamt och kroppens signalsystem kan påverkas. Om detta skriver Fredrik Berglund i senaste numret av Tf-bladet.

Läs mer »

Sida 5 av 565 sidor < Första  < 3 4 5 6 7 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu