Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

MS, amlgam och kvicksilver

MS-patienter har ofta högre halt kvicksilver i serum/blod än kontrollgruppen, enligt en litteraturöversikt gjord av IAOMT 2016. Stejskal & Stejskal hade redan 1999 som hypotes att kvicksilver finns i nervernas myelinskidor, vilket kan medföra att kroppen uppfattar cellerna som främmande och det blir en autoimmun reaktion.  Fallrapporter redovisar förbättringar efter borttagning av amalgamfyllningar.

Läs mer »

Inga dödsfall av vitaminer och mineraler

I USA finns en organisation med flera centra runt om i landet som ger råd om vad som ska göras vid förgiftning. Även kosttillskott finns med i deras statistik. Men hittills har alltså inga dödsfall som med säkerhet beror på för högt intag av vitaminer, mineraler eller aminosyror rapporterats. 

Läs mer »

Bort med rotfyllda tänder

Kan rotfyllda tänder vara del i den ökade sjukdomsutvecklingen? Det handlar om extrem trötthet, värk i muskler och leder, smärta och värk i ansiktsnerverna, bihåle- och ögonbesvär och mycket mer. En del av detta betraktas som psykiska problem. På 1920-talet fann tandläkare Price att rotfyllda tänder som opererades in under huden på kaniner gav djuren samma sjukdomar som den människa som tidigare burit tanden. Andelen rotfyllda tänder har ökat enormt de senaste decennierna. 

Läs mer »

Manganbrist och risk för skolios

Forskare har nyligen upptäckt ärftlig oförmåga att hantera det livsnödvändiga ämnet mangan, vilket hos vissa personer kan leda till skolios eller krökt ryggrad. Tidigare har Harald Bergengren kunnat hjälpa unga flickor med skolios genom tillskott av fosfater. Även detta ansågs bero på genetiska problem i ämnesomsättningen. Är detta riktigt kan alltså skolios botas med förbättrad kost eller kosttillskott. 

Läs mer »

Tandläkarturism på gott och ont

Den norska tandläkartidningen tar upp risker med tandläkarturism. Inom EU har medborgarna rätt att gå till vilken tandläkare som helst. Hemlandet betalar räkningen inom vissa gränser. Ofta är det 50 till 80 procent billigare i lågprisländer som Ungern och Polen och det handlar ofta om implantat, kronor och broar etc som är relativt dyra att göra i det egna landet. Problemet är dock att blir det fel ska man gå tillbaka till behandlande tandläkare. 

Läs mer »

Biverkningar av tandställningar

Tandställningar kan ge biverkningar av flera olika slag inklusive sår i munnen och på tungan. Har man för trånga käkar och tänderna växer på varandra föreslås ofta att fyra tänder extraheras för att ge mer plats åt de övriga. Tänderna flyttas därefter för att få en snygg tandrad. Biverkningar i form av extrem trötthet, ont i muskler och leder, psykiska besvär och svårighet att andas har rapporterats till Tandvårdsskadeförbundet. 

Läs mer »

Sida 5 av 520 sidor < Första  < 3 4 5 6 7 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu