Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Ny bok om avgiftning med mera

En ny intressant bok har kommit ut på marknaden. Dock endast på engelska. Den handlar om avgiftning av metaller och annat som stör hjärnans arbete. Det är läkaren Bill Code från Kanada som skrivit boken och han presenterade den för Tandvårdsskadeförbundet på Berlinkonferensen (Metdetox) om avgiftning av metaller. 

Läs mer »

Öka samarbetet mellan läkare och tandläkare

Finska forskare har återigen publicerat en studie som tyder på samband mellan tandinfektioner och hjärtkärlsjukdomar. Denna gång har forskarna följt barn och kunnat visa ett samband mellan infektioner i munhålan och senare problem med hjärtkärlsjukdomar. De uppmanar nu till ökat samarbete mellan tandläkare och läkare i syfte att förbättra folkhälsan.

Läs mer »

Andningen viktig för avgiftningen

En norsk forskare har funnit att djupandning förbättrar hjärnans avgiftning sannolikt beroende på att flödet av cerebrospinalvätska i hjärnan ökar. Tidigare har forskare funnit att avgiftning och utförsel av avfallsprodukter främst sker under natten och nu har ytterligare en pusselbit lagts till och det är andningen. 

Läs mer »

Kiselsyra avgiftar från aluminium

Aluminium är en vanlig metall i jordskorpan, men ändå kan aluminium verka som ett gift. Vi får i oss aluminium via födan, livsmedel som tillagats i aluminiumkastruller eller aluminiumfolie och via deodoranter. Aluminium används också som adjuvant i vacciner och då kommer metallen in i blodet. Aluminium i vacciner kan ställa till allvarliga problem för känsliga individer. Under senare tid har forskare kunnat se att kiselsyra avgiftar kroppen från aluminium och kisel finns också i stor mängd i naturen. 

Läs mer »

Amalgam fortsatt stor arbetsmiljörisk

En ny forskningsrapport visar att höghastighetsborr vid amalgamarbetet kraftigt ökar halten kvicksilverånga i arbetsmiljön. Små amalgampartiklar slungas ut i luften och  hamnar på personalens och på patientens hud och kläder. Där fortsätter partiklarna att bilda kvicksilverånga som kan tas upp direkt via huden eller via andning. Trots att försöket gjordes med skydd för både patient och tandläkare/tandsköterska uppmättes extremt höga värden av kvicksilverånga och detta främst på grund av de minimala partiklar som bildas då man borrar med höghastighetsborr.

Läs mer »

Svårt hantera bakterier runt implantat

Munnen är full av bakterier och trots att vi försöker utrota dem med tandkräm med mera får vi inte bukt med dem. Periimplantit är en relativt ny sjukdom som handlar om bakterietillväxt på tandimplantat. Försök att utrota bakterierna misslyckas så gott som alltid. Frekvent användning av tandtråd kan förvärra och när det gäller laserbehandling märktes inga säkerställda förbättringar. 

Läs mer »

Sida 5 av 547 sidor < Första  < 3 4 5 6 7 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu