Tandhälsoförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Behövs antibiotika vid borttagning av tänder?

En del tandläkare anser att antibiotika behövs vid borttagning av tänder. En Cochrane-rapport redovisade dock att ingen evidens finns för att ge antibiotika. Nu har en ny finsk forskningsstudie visat att viss antibiotika har god effekt på de bakterier som kommer från rotfyllda tänder. 

Läs mer »

Äldre behöver kosttillskott

Äldre personer har ofta brist på D-vitamin och vitamin B12. En del av förklaringen är att bildning av D-vitamin i huden respektive upptag av vitamin B12 från tarmen försämras med åldern. Nu har forskare funnit att de som tar tillskott insjuknar kortare tid och får lindrigare symtom jämfört med en placebogrupp. 

Läs mer »

Psoriasis och bakterier i munhålan

Psoriasis är en kronisk inflammatorisk sjukdom som också påverkar munhälsan. Nu har forskare funnit att sammansättningen av bakteriefloran i munhålan är annorlunda hos dem med psoriasis jämfört med personer som har parodontit eller de som tillhörde kontrollgruppen. 

Läs mer »

Alternativ till tandställningar

Forskning finns som tyder på att tandställningar kan ge besvärande biverkningar som resorbtion av tandrötter, förändrat  utseendet med mera.  Möjligen är dagens metoder för att rätta till problem med bettet helt felaktiga. Anledning finns att fundera över andra alternativ. 

Läs mer »

Amalgamförbud fortsätter i världens länder

Charlie Brown, ordförande i organisationen World Allians for Mercury-Free Dentistry har tillsammans med kollegor och organisationer i många länder arbetat hårt för ett internationellt amalgamförbud. Både på hemsidan och i en youtubefilm redovisas vilka länder som tagit steget att förbjuda amalgam (se länkar nedan). I samtliga fall handlar det om hälsoskäl till skillnad från det svenska beslutet som slutligen togs av miljöskäl.

Läs mer »

Rotfyllning - har tandläkaren tillräckliga kunskaper?

SBU presenterade för jämt 10 år sedan en rapport om rotfyllningar. Slutsatsen var att evidens inte finns för när rotfyllningar ska göras eller vilka material som ska användas. Mer forskning och ett rotfyllningsregister efterlystes. En ny studie visar att allmäntandläkare har begränsade kunskaper om rotfyllningsbehandling. Tandhälsoförbundet (Tf) ser många besvär orsakade av rotfyllningar och avråder från sådana. 

Läs mer »

Sida 5 av 597 sidor < Första  < 3 4 5 6 7 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård, att tandvården ska ingå i sjukvården och dess högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- En metallfri tandläkare berättar (Youtubefilm)
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu