Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Zirkonia i kronor och broar hållbart

En avhandling om hållfasthet gällande kronor och broar av Zirkonia (zirkoniumdioxid) har publicerats. Av den framgår att Zirkonia är ett bra och hållfast material, men att viss försiktighet bör gälla mot de nya translucenta materialen, d.v.s. de som i färgen liknar tänderna. Dessa material kan ha något sämre hållfasthet och fungerar sämre i flerledsbroar. 

Läs mer »

Känslig för kvicksilver och andra metaller?

Varför blir inte alla sjuka av sina amalgamfyllningar? Ärftliga faktorer har betydelse. Av en forskningsrapport från Italien framgår vilka gener som har betydelse för hur kvicksilver från amalgam påverkar kroppen. Viktiga gener är de som bidrar till att föra ut kvicksilver ur kroppen, dvs. de som bestämmer hur fort man avgiftar sig från tungmetallen kvicksilver. 

Läs mer »

Osteoporos eller benskörhet

Den som är benskör eller har osteoporos kan vid minsta anledning få benbrott. För att stärka den naturliga benbildningen ger många läkare tillskott av kalcium och vitamin D och hjälper inte det erbjuds läkemedel med bisfosfonater. De senare kan dock ge nedbrytning av käkbenet och gör det riskfyllt med utdragning av tänder. Pröva därför tillskott av mineraler och fettlösliga vitaminer som första åtgärd, eftersom de inte är skadliga.

Läs mer »

Metaller i kronor och broar

Metallskelett används ofta i kronor och broar. En nyligen gjord norsk undersökning visar att metallhalterna inte alltid är korrekt återgivna och särskilt gäller det i import från Kina. Tandvårdsskadeförbundets erfarenhet är att metaller är olämpligt i tänderna och bör undvikas. Av hälsoskäl är det viktigt att alla metaller deklareras korrekt, eftersom vissa skapar biverkningar.

Läs mer »

Svårdiagnostiserad? Infektioner i käken?

Rotfyllningar och andra infektioner i käkarna kan ställa till många problem som är svåra för läkare att diagnostisera. Sjukdomsdebuten kommer inte alltid då rotfyllningen görs utan kan komma många år senare. Ofta uppträder problem efter något fysiskt eller psykiskt trauma då kroppens immunförsvar inte längre klarar att hantera infektionen i munhålan eller käkbenet. 

Läs mer »

C-vitamin, Coronavirus och sepsis

Sjukdomar ger vanligen upphov till brist på C-vitamin och stor produktion av skadliga fria radikaler. C-vitamin i mycket höga halter har visat sig hjälpa kroppens immunförsvar att bekämpa infektioner och oskadliggör också fria radikaler. Flera studier om C-vitamin och Coronavirus startar nu i Kina. 

Läs mer »

Sida 5 av 574 sidor < Första  < 3 4 5 6 7 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu