Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Kan kisel konkurrera ut fluor?

Borra och fylla har varit tandläkarnas jobb under lång tid och det går trögt att introducera alternativen. Doktor Andreas Theichmann har utvecklat en produkt som funnits i bruk under en tioårsperiod. För att skydda tänderna och skapa bättre möjligheter till remineralisering utvecklade han ett flytande bioglas som täcker dentinet och emaljen under en period på max 12 månader. Därmed hindras bakterier att fästa och bilda biofilm samtidigt som kroppen ges möjligheter till självläkning. 

Läs mer »

Är kosttillskott verkligen farliga?

Många larmrapporter kommer om att kosttillskott är skadliga eller att de innehåller otillåtna substanser. I de allra flesta fall gäller detta preparat som används för att bygga muskler. Rapporter kommer också om att dessa preparat innehåller dopningsmedel och droger. Detta har inget att göra med vitamin- och mineraltillskott som Tandvårdsskadeförbundet rekommenderar sina medlemmar att ta. Det finns alltså ingen anledning att sluta ta sådana näringstillskott som man mår bra av. 

Läs mer »

Varning för kvicksilver i fisk

Forskare varnar för att äta fisk på grund av höga kvicksilverhalter, enligt ett programinslag i SVT. Vissa grupper som gravida bör äta fisk högst tre gånger per år, enligt överläkaren vid institutionen för Arbets- och miljömedicin. Ingenting sägs dock om inandning av kvicksilverånga från amalgamfyllningar, trots att dessa ger upphov till betydligt högre halter än fisk enligt uppgifter från WHO.  

Läs mer »

Stora klasskillnader i tandhälsa

Den självskattade hälsan ökade från 72 procent till 78 procent mellan 2004 och 2016. Detta enligt Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät, Hälsa på lika villkor. Tyvärr finns stora skillnader mellan olika grupper och bland dem med endast förgymnasial utbildning anser endast 69 procent att de har bra tandhälsa. 

Läs mer »

Känslig för metaller? Mormors fel?

Medlemmar i Tandvårdsskadeförbundet är ofta känsliga för metaller och det handlar inte bara om kvicksilver från amalgam utan också om guld, platina, nickel, titan och flera andra metaller. Ärftliga faktorer har betydelse men även miljön påverkar. Forskning om epigenetik visar att redan i fosterstadiet kan gener påverkas och därmed föra vidare en känslighet på grund av att vissa gener aktiverats eller stängts av och detta kan påverka kommande generationer. Kvicksilver från t ex amalgam kan påverka epigenetiskt. 

Läs mer »

Förgiftad av kvicksilver hos tandläkaren

Fortsatt har många vuxna amalgam i tänderna och om tandläkare ska putsa eller borra i det krävs stor försiktighet. Tydliga förgiftningsfall med illamående, huvudvärk, synrubbningar och onormal trötthet rapporteras då och då till Tandvårdsskadeförbundet. Anledningen är att tandläkaren inte förstår riskerna vid hantering av amalgam. Därför är det viktigt att patienten själv är påläst och vet vilka skydd som behövs.

Läs mer »

Sida 5 av 533 sidor < Första  < 3 4 5 6 7 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

DRIFTSSTÖRNINGAR PÅ HEMSIDAN HAR GJORT DEN TRÖG. VI BER OM URSÄKT FÖR DET OCH HOPPAS PROBLEMEN NU ÄR LÖSTA.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu