Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Oklar evidens gällande antipsykotisk medicin

En stor så kallad metastudie har gjorts gällande evidens för antipsykotisk medicin. Slutsatsen är att få studier är tillräckligt bra eller har tillräckligt många deltagare för att man ska kunna dra några slutsatser. Dessutom är studierna ofta betalda av läkemedelsindustrin och därmed är risken för snedvridning hög. De menar dock att för några av de analyserade medicinerna finns evidens för att de hjälper, men samtidigt är risken för biverkningar stor. 

Läs mer »

Sepsis eller blodförgiftning kan leda till döden

Sepsis beror på att bakterier kommit in i blodet och påverkar kroppens organ. Insjuknandet kan gå snabbt, men utdragna förlopp är inte ovanligt och särskilt gäller det hos äldre personer. Bakterier i munhålan och i rotfyllda tänder kan ibland orsaka sepsis. Viktigt är att man lär sig känna igen symtomen och snabbt får rätt vård.

Läs mer »

Försäkringskassans uppdrag tydligare

Försäkringskassans uppdrag ska bli tydligare och inga personer ska tillåtas falla mellan stolarna, enligt nytt regleringsbrev som kommer att styra verksamheten under år 2020. Regeringens mål är således att ingen ska hamna i en situation där de varken har sjukpenning eller får arbetslöshetsunderstöd. Försäkringskassan ska i fortsättningen analysera vad som händer personer som nekas sjukpenning.

Läs mer »

Ny handbok för tandvårdsstöd

Statliga bidrag till tandvård ges om man behöver tandvård vars kostnad överstiger 3000 kr. Myndigheten TLV har i uppdrag att besluta om hur mycket och till vad som bidrag ges. Det är tandläkaren som ansöker om bidrag, patienten behöver inte göra något. Den som ändå är intresserad kan läsa om olika åtgärder i tandläkarnas handbok för tandvårdsstöd. En ny handbok träder i kraft från och med den 15 januari 2020. 

Läs mer »

Avgiftning i sömnen

Gifter i hjärnan sköljs ut under natten och därmed kan gifterna tas om hand och föras ut ur kroppen - det har varit känt en tid. Nattsömnen är alltså viktig. Forskare har funnit mekanismen bakom detta fenomen och identifierat ett ämne som binder gifterna och för ut dem ur hjärnan så att immunförsvaret kan ta hand om dem.

Läs mer »

Etsbro för att ersätta entandslucka

Olika möjligheter att ersätta förlorade tänder finns och det är inte nödvändigt med implantat. Entandsluckor kan ofta ersättas av någon form av bro. En så kallad etsbro innebär att tandteknikern gör en tand med vingar på. Med hjälp av vingarna "limmar" tandläkaren fast etsbron och det visar sig vara relativt hållbart. Positivt är att så gott som ingen tandsubstans behöver tas bort, vilket är positivt för patienten.  

Läs mer »

Sida 3 av 564 sidor  < 1 2 3 4 5 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu