Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Magnesiumbrist och muskelbesvär

Flertalet svenskar har magnesiumbrist och många med besvär av amalgam eller andra dentala material behöver extra magnesium. Detta mineral behövs för många funktioner i kroppen och bristsymtomen är många. Särskilt muskelkramper är vanligt vid magnesiumbris, men också koncentrationsproblem, högt blodtryck och förmaksflimmer. De flesta behöver extra tillskott av magnesium. 

Läs mer »

Tänderna är en del av kroppen

Tandläkarförbundet protesterar mot att IVO gjort en undersökning av samverkan kring multisjuka äldres välbefinnande utan att ta upp tandhälsan. IVO säger att de var tvungna att göra avgränsningar i utredningen och därför inte tog med tandläkare och tandhälsan. Ett märkligt synsätt anser Hans Göransson som är ordförande i Sveriges Tandläkarförbund. 

Läs mer »

Tarmbakterier och irriterad tarm

Norska forskare har gjort en studie på transplantation av avföring från donator med goda tarmbakterier för att undersöka hur personer med irriterad tarm (IBS)  påverkas. Personer som förutom IBS även hade anda besvär som kronisk trötthet, fibromyalgi med mera påverkades inte i någon högre grad. Däremot fann personer med enbart IBS lindring i sina symtom och därtill höll förbättringen i sig en längre tid. 

Läs mer »

Orsakar vaccinet cancer?

Cancerrisken ökar om man tidigare fått HPV-vacciner, enligt en ny och åtminstone i Sverige kritiserad forskningsrapport. Författaren ser en möjlig orsak till att den ökade förekomsten av cancer beror på att viruset redan smittat och finns i kroppen. I sådana fall bildar inte kroppen antikroppar mot viruset och man får inget ytterligare skydd. Värre är att vaccinet möjligen kan aktivera viruset att bilda cancerceller. Kritiken med forskare gäller att han felaktigt angett KI som sitt lärosäte och dessutom skrivit under pseudonym.

Läs mer »

Utredning om nya riktlinjer

Socialstyrelsen påbörjar ett arbete med att ta fram nya riktlinjer för vuxentandvården. Många personer från professionen kommer att involveras och totalt beräknas ett 50-tal personer vara involverade. Enligt planerna ska de nya riktlinjerna träda i kraft i början av 2021.

Läs mer »

Biverkningar från amalgam ökar

Biverkningsgruppen i Bergen i Norge sammanställer biverkningar från tandläkare i Norge. Resultatet av 2017 års biverkningsrapportering är att amalgam ökar och utgör den största källan till biverkningar. Metalliskt material i övrigt och kompositer ger också upphov till biverkningar, men de har minskat under perioden. 

Läs mer »

Sida 3 av 483 sidor  < 1 2 3 4 5 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Tf ger objektiv information utan kommersiella intressen. Vi behöver dig som medlem

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42​ (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu