Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Medicin mot benskörhet skadar käken

Benskörhet är allvarligt och ska förstås åtgärdas. Dock är det vanliga läkemedlet bisfosfonater problematiskt då det kan förstöra käkbenet och ge nekros. Det är nästan omöjligt att ta bort tänder hos personer som fått bisfosfonater injicerade då käkbenet riskerar förstöras. Därför testas andra mediciner, men det tycks ha blivit ännu värre. Forskare från Israel redovisar en liten studie av läkemedelet Prolia som gav alltför hög andel ostenekros och därmed tycks vara till och med sämre än bisfosfonater.

Läs mer »

Effektivt avgiftningsmedel snart verklighet

Avgiftning är nödvändigt om man fått metaller som kvicksilver i kroppen. Flera olika avgiftningskurer finns, men de har alla svårt att plocka ut kvicksilver från hjärnan och föra ut metallen ur kroppen utan biverkningar. Den kände amerikanske professorn Boyed Haley har under lång tid arbetat för att ta fram ett bättre preparat för avgiftning. Nu finns det i Schweiz och fas två studier pågår.

Läs mer »

Piercing i munnen kan skada tänderna

Piercin kan skada tänderna fysiskt och man kan få metallallergier, skriver Socialstyrelsen på sin hemsida. Även risker med tatueringsfärger tas upp. Gemensamt är metaller som kan orsaka allergier och andra besvärande symtom. Risken för allmänna symtom tar dock inte myndigheterna upp, trots att det är väl känt att allergier mot metaller kan ge sådana besvär. 

Läs mer »

Patienträttigheter ej självklara

Det är ingen självklarhet med patienträttigheter i vården, säger jurister som jobbar med dessa frågor. I den svenska hälso- och sjukvårslagen och försäkringen finna inga rättigheter för patienten. Däremot skyldigheter för vårdgivare att ge adekvat vård. Möjlighet finns till vård i andra landsting eller utomlands, men inte heller då handlar det om patientens rättigheter.

Läs mer »

Avtagbara proteser på implantat

Att göra ett mindre antal implantat som fäste för avtagbara proteser kan vara intressant för en del äldre personer som saknar tänder. Proteserna sitter "klickas" fast i implantaten, sitter fast och känns stadiga. De vanliga problemen med proteser som sitter dåligt eller ger skavsår uteblir. Att hålla rent runt implantat underlättas. 

Läs mer »

40 ton kvicksilver i befolkningens tänder

Praktikertjänst har sedan 2016 drivit ett projekt för att minska kvicksilver i tandvården. De skriver på sin hemsida så här: "Visste du att en tesked kvicksilver räcker för att förgifta en medelstor svensk sjö?" Vidare konstaterar PTJ att 40 ton kvicksilver finns kvar i tänderna på svenska folket. Kvicksilver kan skada nervsystemet, vara fosterskadande samt påverka muskler, njurar och immunförsvar. Allt enligt PTJ:s hemsida.

Läs mer »

Sida 3 av 474 sidor  < 1 2 3 4 5 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
Har du fått felaktigt påminnelse om medlemsavgiften? Kontakta kansliet (info@tf.nu eller tel 08-428 92 42) så korrigerar vi felet. 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885.

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu