Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Alternativ till tandställning

Tandställning har vart fjärde barn och det orsakar ofta lidande i form av skavsår på kinder eller tunga och vissa kan få besvär av metallerna liknande de problem amalgamskadade får. Desstutom dras minst fyra tänder ut och det gör att andningsvägar och utseende kan försämras. Andra alternativ än tandställningar bör prövas i första hand för att tänderna inte ska växa på varandra i för trånga käkar. Tandläkare i många delar av världen arbetar med sådana alternativ. Här redovisas en artikel publicerad i Dental News.

Läs mer »

Fluorid under graviditeten kan sänka IQ

Uppföljning av barn till kvinnor i Kanada tyder på att fluorid kan försämra barnens IQ. Undersökningen har gjorts på flera hundra mödrar och deras barn vid 3 och 4 års ålder. Särskilt noterades fluoridhalten i dricksvattnet och forskarna fann då att IQ sjönk när fluoridhalten ökade. Liknande undersökningar har gjorts tidigare med samma resultat. Pojkar tycks vara mer känsliga än flickor och symtom som rapporterats är nervösa besvär, ADHD respektive autismliknande problem. Om detta stämmer bör gravida varnas för alltför stort intag av fluorider exempelvis via tandkräm, fluorhaltigt vatten med mera. 

Läs mer »

Allergier mot tandlagningsmaterial och metaller

I danska tandläkartidningen har en artikel publicerats som tar upp risker med allergier mot tandfyllningsmaterial. Bland annat skriver författarna att reaktioner inte alltid uppträder lokalt, de kan förekomma var som helst och när som helst under livet. Tandvårdsskadeförbundet anser att tandläkarna behöver bli mer uppmärksamma på allergier mot dentala material eller annat som finns i munhålan som exempelvis piercing.

Läs mer »

Vi måste veta vad vi opererar in i folk

Vi måste veta vad vi opererar in i folk,  skriver fyra företrädare för vården i Svenska Dagbladet (19/8). Debattartikeln tar upp ett problem som är allvarligt och det är att det inte sker någon uppföljning av implantat. I bästa fall undersöks hållfasthet och misslyckanden, men så gott som aldrig forskas på eventuella sjukdomar och sjukdomssymtom som kan uppstå till följd av att folk har metaller, plaster och andra främmande material i kroppen.

Läs mer »

Exponering för fluorider kan orsaka njur- och leverskador

En undersökning som forskare i USA publicerat visar att fluorid som tillsätts dricksvatten i kariesförebyggande syfte kan påverka både njurarnas och leverns funktioner negativt och de redovisar också att barn är betydligt känsligare än vuxna. I Sverige tillsätts fluorid inte till dricksvatten däremot finns flera områden exempelvis, i Uppsala och Kalmar där dricksvattnet naturligt har hög fluorhalt. Barn kan också få i sig betydande mängder via tandkräm. 

Läs mer »

D-vitamin under graviditeten ger bättre tänder

En ny intressant studie visar att barns tänder och tandhälsa förbättras om modern får höga D-vitamintillskott under graviditeten. Det forskarna studerat denna gång är förekomst av emaljskador som gör tänderna mindre motståndskraftiga hos barnen. Forskarna blev förvånade över att risken för emaljskador halverades hos gruppen vars mödrar fick hög dos D-vitamin under graviditeten. 

Läs mer »

Sida 3 av 547 sidor  < 1 2 3 4 5 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu