Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Vem som helst kan läsa dina journaler

I en artikel i Expressen skriver flera läkare att de är bekymrade över den dåliga sekretessen i sjukvården. I praktiken kan vem som helst få tillgång till patientjournaler, vilka läkemedel som patienten står på osv. Det är allvarligt och därför är det särskilt viktigt att läkare inte skriver något som kan vara negativt för patienten. Kontrollera alltid dina egna journaler så det inte står något opassande i dem. 

Läs mer »

Tandhälsan ingen klassfråga

Tandhälsan ska inte vara en klassfråga, säger Annika Strandhäll som tar över ministerposten för tandvården liksom för hälso- och sjukvåden efter Gabriel Wikström. Strandhäll aviserar en ny utredning och lite småpengar till tandvårdsbidrag för äldre. Tandvårdsskadeförbundet menar dock att tandvården behöver ingå som del i hälso- och sjukvården för att alla ska få möjlighet till tandvård efter behov.

Läs mer »

Kosttillskott hjälper mot ögonbesvär

Två stora studier har gjorts för att kontrollera om kosttillskott kan förhindra makuladegeneration. Intressant nog minskar risken för ögonsjukdomen, men kanske inte lika mycket som hälsokostaffärerna som säljer olika preparat anser. Svenska forskare har kontrollerat vad olika kosttillskott som saluförs innehåller, vilket vsar att endast två av dem har sammansättning som stämmer med forskningen från ARED-studien.

Läs mer »

Koppling cancer och parodontit

I fördjupade tandköttsfickor och vid rotfyllningar bildas bakterier som kan vara mycket elakartade. Tandvårdsskadeförbundet har tidigare rapporterat om kopplingen mellan rotfyllningar och cancer. Nu har forskare funnit förhöjd cancerrisk hos äldre kvinnor med fördjupade tandköttsfickor (parodontit). 

Läs mer »

Tandanlag påverkas av moderns rökning

Att gravidas rökning kan påverka fostret är känt sedan tidigare. Men att tandanlagen kan bli outvecklade är något man inte känt till tidigare. Det innebär att en eller flera tänder kommer att saknas hos barnet. Forskarna fann en tydlig koppling mellan moderns rökning och förekomst av hypodonti hos barnet. Inga kopplingar till alkohol eller kaffedrickande upptäcktes. 

Läs mer »

Kompositer kräver bra härdljuslampor

Kompositer är det vanligaste tandlagningsmaterialet. Det består av två komponenter som var för sig är både allergi- och cancerframkallande, men när de reagerar med varandra och bildar täta nätverk försvinner giftigheten. (Ungefär som araldit eller exoxylim.) Därför är det viktigt att tandläken är noga med härdningen av kompositerna så att inga eller mycket lite av de giftiga monomererna finns kvar i fyllningen.

Läs mer »

Sida 3 av 443 sidor  < 1 2 3 4 5 >  Sista >

Sök på hemsidan

Information om amalgamsanering

Doktorn hittar inget fel - det kan vara tänderna. Se filmen från Tandvårdsskadeförbundet:
Till Tf:s video

Bli medlem i TF

Anmäl dig direkt online via vår hemsida.

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet

Förbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

Tandvårdsskadeförbundet arbetar för:

  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårds-material och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att sjukvårdens högkostnads-skydd ska gälla sanering av tandfyllningar, stift, rotfyllningar och implantat samt byte av proteser om risk för biverkningar föreligger.
  • Biverkningsregister för material som används i tandvården.

Gå med i Tandvårdsskadeförbundet! Du behöver inte vara sjuk för att stödja vår verksamhet.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885.

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bergsunds Strand 9
117 38 Stockholm
Tel 0520-80 600
info@tf.nu

Stödpersoner
Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via våra duktiga telefonombud. Se våra stödpersoner här. Du kan också kontakta telefonombud på distriktsnivå, se mer under fliken Distrikt.

Mailfrågor
Frågor om besvär relaterade till tänderna fragor@tf.nu