Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Influensavaccin på gång igen

Många i Tandvårdsskadeförbundet är känsliga för metaller. Det tidigare vaccinet mot svininfluensa innehöll konserveringsmedlet thiomersal, vilket är ett kvicksilversalt. En del som vaccinerade sig insjuknade och fick tillbaka tidigare kvicksilversymtom. Nu är ett nytt influensavaccin på gång mot just svininfluensa. Anledning är att WHO anser att denna influensatyp nu är på gång igen. Kommer årets influensavaccin också att innehålla kvicksilver?

Läs mer »

Sjuk av titanimplantat

En del personer kan vara sjuka under längre tid av sina titanimplantat utan att de själva eller vården förstår att det handlar om överkänslighet mot titan. Titan kan finnas i implantat, skruvar, plattor eller clips som satts in vid operationer. Ibland har vården inte ens informerat patienten om detta. Allt fler forskningsrapporter visar nu att titan kan ge upphov till allergier eller annan form av överkänslighet och framsynta forskare anser att man ska fråga patienten om hen är känslig mot metaller och dessutom testa för titan innan det sätts in.

Läs mer »

Förebyggande fissurförsegling?

Fissurförsegling görs ibland på barn med gropar och djupa fåror i tänderna och orsaken är att tandläkaren då tror att man minskar risken för kariesangrepp. Flera undersökningar visar dock att det inte finns evidens för att fissurförsegling minskar kariesrisken annat än möjligen för barn med mycket hög risk för karies. Flertalet av de kompositer som används till fissurförsegling innehåller bisfenol A, ett ämne som anses hormonstörande och som förbjudits i t ex nappar och nappflaskor. 

Läs mer »

Klasskillnad i tandhälsa

I dag har alla inte råd att gå till tandläkare och det gör att personer med dålig ekonomi oftare har sämre tandhälsa. Tandvårdsskadeförbundet anser därför att tandvården ska ingå i hälso- och sjukvårdsförsäkringen och inte kosta mer än att gå till doktorn. Kariesangripna tänder ser fula ut, många skäms och vill inte visa sig för andra. Risk finns för tandlossning eller tänder behöver tas bort på grund av infektioner. Detta leder till allvarliga konsekvenser inte bara för utseendet utan även för möjligheten att tugga maten och tillgodogöra sig näring. 

Läs mer »

Avvikande reaktioner

Känslighet mot dentala material förekommer bland befolkningen, det visar en ny intressant undersökning. Bland drabbade finns många kvinnor och problemen börjar vanligen i medelåldern. Allergi mot metaller är vanligast och det är inte bara kvicksilver från amalgam det handlar om utan vanligt är också känslighet mot nickel och palladium. En mindre andel är känsliga mot plaster och metakrylater. Studiens resultat stämmer med Tandvårdsskadeförbundets utredningar och erfarenhet. 

Läs mer »

Allergisk eller överkänslig mot metaller?

Allergier eller annan överkänslighet kan uppträda om man är känslig mot dentala material. Allergier uppstår när immunförsvaret är inblandat och kan ge upphov till olika symtom som utslag på huden, irritation i ögonen, astma eller påverka hela kroppen mer generellt. Tandläkare vana att behandla Tandvårdsskadeförbundets medlemmar anser att majoriteten reagerer med allmänna ospecifika symtom. Ofta är det svårt att hitta orsaken och provtagning kan behövas, vilket dock sällan erbjuds i den svenska hälso- och sjukvården.

Läs mer »

Sida 3 av 508 sidor  < 1 2 3 4 5 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Tf ger objektiv information utan kommersiella intressen. Vi behöver dig som medlem

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu