Tandhälsoförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Många påverkats negativt

Många med funktionsnedsättning eller kroniska sjukdomar har påverkats negativt av de restriktioner som gällt under perioden med coronapandemin visar en undersökning som Funktionsrätt Sverige gjort. Nu är det väsentligt att politiker och tjänstmän drar lärdomar av detta.

Läs mer »

Tandtråd eller mellanrumsborste

Många borstar tänderna morgon och kväll och använder tandtråd och/eller mellanrumsborste. Lite nyfiket undrar man förstås om det hindrar uppkomst av karies, plack och inflammationer i tandköttet. Det fristående forskningsinstitutet Cochrane har redovisat en sådan studie. 

Läs mer »

Svenskt företag säljer kvicksilver

Nordiska Dental AB är ett svenskt företag i Ängelholm som säljer kvicksilver/amalgam till tandläkare. Svenska tandläkare får inte använda amalgam sedan 2009 och förhoppningsvis säljs inte kvicksilvret till svenska tandläkare. Däremot har företaget efter en rättslig process fått rätt att sälja kvicksilver till tandläkare i resten av Europa.

Läs mer »

Tandvårdsrädsla och sexuella övergrepp

Att sätta sig i en tandläkarstol och få behandling i munnen kan av många upplevas som ett övergrepp. Särskilt gäller det personer som tidigare utsatts för sexuella övergrepp. Tandläkare Eva Wolf har intervjuat personer som utsatts för sexuella övergrepp och de bekräftar att situationen hos tandläkaren påminner om övergreppet. 

Läs mer »

Tipsa om tandvårdens brister

IVO (Inspektionen för vård och omsorg) uppmanar fler att tipsa om brister i tandvården. Gör en insats du också. I dag är tillsynen över tandvården ganska obefintlig och kan nog närmast betraktas som ett skämt. Tandläkare som gör fel och skapar skador på patienterna kan fortsätta år efter år. Däremot de tandläkare Tandhälsoförbundet samarbetar med får ofta tillsynsbesök trots att de i huvudssak gör folk friska.

Läs mer »

Periimplantit förstör käkben

På många titanimplantat sätter sig bakterier och bakteriefilmer som kan påverka omkringliggande vävnader. Bakterier som tränger ner i käkbenet medför ofta att benet förstörs. Periimplantit är inte alls lika vanligt runt Zirkonia-implantat. 

Läs mer »

Sida 3 av 596 sidor  < 1 2 3 4 5 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård, att tandvården ska ingå i sjukvården och dess högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- En metallfri tandläkare berättar (Youtubefilm)
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu