Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Medicintekniska implantat diskuteras i EU

Till medicintekniska produkter räknas bland annat implantat i käken. Lagstiftningen är dålig och i praktiken är det företagen själva som lämnar uppgifter om eventuella biverkningar av dessa produkter. Det innebär att produkterna kan vara dåligt testade. I EU har frågan väckts om att inrätta en fond för de offer som fått defekta produkter trots att de är godkända. Också register över implantat bör upprättas föra att kunna följa eventuella negativa effekter.Sådana finns i Tyskland och Nederländerna.  

Läs mer »

Plånboken ska inte avgöra tandhälsan

Tänderna blir alltmer en klassfråga och en alltför stor andel av svenska folket har inte råd att gå till tandläkaren. Så ska det inte vara. Tandvårdsskadeförbundet har tillsammans med Funktionsrätt Sverige och andra funktionshinderorganisationer undertecknat en debattartikel om tandvården. Förslaget är att tandvården ska in i hälso- och sjukvården högkostnadsskydd.

Läs mer »

Proteser kan vara bra alternativ

Helproteser är ett alternativ även i dag. En del personer är känsliga för främmande material eller har inte råd med implantat. I båda fallen är en avtagbar protes ett bra alternativ. Små avtagbara proteser för att ersätta en eller två tänder kan också göras. Ofta tar det tid att vänja sig, men för många fungerar det mycket bra.

Läs mer »

MS, amalgam och kelering

En forskningsrapport från 2013 visar tydliga kopplingar mellan amalgam (kvicksilver) och sjukdomen Multiple Sclerosis (MS). En hypotes är att ärftlighet spelar in bland annat med dålig avgiftning och att därför gifter ackumuleras i kroppen och är den miljöfaktor som triggar igånga sjukdomen. Kelering för att minska giftbelastningen har varit positivt. 

Läs mer »

Känslig för histaminer?

Läs om Maria som fick förutom utslag och rodnande kinder fick problem i hela kroppen med värk och extrem trötthet. Hon trodde först det var hjärtinfarkt eller någon riktigt allvarlig sjukdom. Men proverna visade inget onormalt och efter ett tag frågade hon på facebook och fick svar att det kunde vara histaminintolerans. Hon la om kosten helt och blev frisk.

Läs mer »

Tandställning eller inte?

Många tonåringar och även en del vuxna får i dag tandställningar. Någon klinisk uppföljning av eventuella avvikande reaktioner görs inte. Forskning visar nu att dagens frekventa användning av tandställningar inte har stöd i forskningen och det finns helt enkelt ingen evidens för användning av tandställningar. Dessutom finns andra sätt att skapa bredare käkar så att tänderna får plats.

Läs mer »

Sida 3 av 524 sidor  < 1 2 3 4 5 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu