Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Jod livsnödvändigt

Jod är ett livsnödvändigt ämne viktigt framför allt för att sköldkörteln och matsmältningen ska fungera korrekt. Salt berikas ofta med jod,  men nu har forskare upptäckt att jod i vanligt bordssalt förångas och därför inte finns kvar om saltet stått för länge.

Läs mer »

Klagomål på vården

IVO (Inspektionen för vård och omsorg) har sammanställt klagomål på vården under 2016. Främst bygger sammanställningen på patientnämndernas rapporter. Helt klart är att klagomålen ökat när det gäller bemötandet och möjligheten att vara delaktig i vården. Tandvården tas inte upp specifikt i denna rapport och sannolikt beror det på att få klagar på tandvården.

Läs mer »

Epigenetik och miljögifer

Vid Linköpings universitet pågår intressant forskning som tyder på att hormonstörande ämnen även kan påverka hur generna uttrycks. Sådana förändingar kan "ärvas" till kommande generationer. Forskarna tar upp bisfenol A som finns i vissa dentala material. Även kvicksilver som läcker från amalgamfyllningar har sådan påverkan och kanske också andra material som ingår i tandfyllningar. I dag omger vi oss av mänger av olika kemikalier som kan påverka hälsan.

Läs mer »

Gifter i tänderna

Autistiska barn har bly och andra gifter i sina mjölktänder, enligt ny forskning. Dessutom är halten av de viktiga näringsämnena zink och mangan låga jämfört med barn som utvecklas normalt. Eftersom tandanlagen bildas under fosterstadiet menar forskare att moderns livsmiljö bidragit till gifterna och kanske också till utveckling av autism.

Läs mer »

Kvalitetsregistren ifrågasätts

Ett antal kvalitetsregister finns inom sjukvården och syftet med dem är att förbättra vården. Nu har myndigheten för Vårdanalys studerat kvalitetsregistren. Slutsatsen är att de nuvarande registren är av skiftande kvalitet och att de kostar mycket i förhållande till vad de ger. Vårdanalys föreslår andra strukturer för kvalitetssäkring av vården  bland annat mer automatisk insamling av data och att sträva efter högre täckningsgrad. Myndigheten konstaterar att det inte finns någon uppföljning av tandvården och en rad andra områden.

Läs mer »

Varför misslyckas implantat?

Tandimplantat har blivit allt vanligare och många kan med dem behålla till synes vackra tänder och sin tuggförmåga långt upp i åren. Dock kan implantaten misslyckas, vilket är en stor tragedi för den enskilde. Trots att implantat använts under många årtioenden är det först nu vissa riskanalyser gjorts. En sådan kommer från Malmö och högskola och behandlar livsstilsfrågor.

Läs mer »

Sida 3 av 435 sidor  < 1 2 3 4 5 >  Sista >

Sök på hemsidan

Information om amalgamsanering

Doktorn hittar inget fel - det kan vara tänderna. Se filmen från Tandvårdsskadeförbundet:
Till Tf:s video

Bli medlem i TF

Anmäl dig direkt idag online via vår hemsida

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Bankgiro: 226-4885.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet

Förbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

Tandvårdsskadeförbundet arbetar för:

  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårds-material och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att sjukvårdens högkostnads-skydd ska gälla sanering av tandfyllningar, stift, rotfyllningar och implantat samt byte av proteser om risk för biverkningar föreligger.
  • Biverkningsregister för material som används i tandvården.

Gå med i Tandvårdsskadeförbundet! Du behöver inte vara sjuk för att stödja vår verksamhet.

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bergsunds Strand 9
117 38 Stockholm
Tel 0520-80 600
info@tf.nu

Stödpersoner
Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via våra duktiga telefonombud. Se våra stödpersoner här.

Mailfrågor
Frågor om besvär relaterade till tänderna fragor@tf.nu