Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Tidiga varningar för amalgam

Beräkningar av transport av kvicksilver i nervbanorna gjordes av Mats Hanson redan 1981. Han fann att amalgam "rostade" och att det sannolikt var en viktig orsak till oral galvanism och de symtom amalgamskadade har. I brev till Socialstyrelsen varnade han för amalgam i tänderna.  "troligen står vi inför en förgiftningskatastrof av mycket stor omfattning...det är bara toppen av ett isberg vi ser i dag.

Läs mer »

Brist på D-vitamin mycket vanligt

Det finns många studier av nivån av D-vitamin (25-hydroxyvitamin D, 25(OH)D) i olika befolkningsgrupper och många av dem har visat på otillräckliga halter i avsevärda delar av befolkningen. Även i solrika länder.

Läs mer »

Årsstämma 2017

I helgen (6-7 maj 2017) pågår Tandvårdsskadeförbundets stämma i Nynåshamn utanför Stockholm. Ny styrelse har valts och distrikten diskuterat framtidens utmaningar. Ann.Marie Lidmark omvaldes till ordförande.

Läs mer »

Förskolebarn utsatt för giftigt kvicksilver

Små barn leker på golvet och utsätts för mer föroreningar än vuxna. Barn är dessutom mer känsliga för föroreningar än vuxna. Det är känt sedan tidigare. Nu har ett fall av allvarlig kvicksilverförgiftning rapporterats från USA. Det handlar om en blodtrycksmätare som gått sönder och gett läckage av kvicksilver. Barnet fick allvarliga symtom på kvicksilverförgiftning inklusive acrodynia. Hur ser det ut med kvicksilverexponering på förskolor etc i Sverige? Finns fortbildning för personalen om hantering av t ex lågenergilampor?

Läs mer »

Titandioxid från barntandkräm orsakade Yellow Nail Syndrome

Yellow nail syndrome är en sjukdom med gulfärgade naglar, andningsbesvär, bihåleinflammation och lymfödem och orsaken har ansetts okänd. Några fall av sjukdomen har uppträtt efter behandling av reumatiker med guldsalter och man har inte funnit någon genetisk orsak.

Läs mer »

Spelet om amalgamet

Tandvårdsskadeförbundets vetenskaplige rådgivare Mats Hanson håller föredrag söndagen den 7 maj kl 14.30 i Nynäshamn, Skärgårdhotellet, Kaptensgatan 2. Det handlar om debatten om amalgam de senaste årtioenden och hur myndigheter till varje pris försvarat amalgamet och mer eller mindre medvetet utsatt befolkningen för stora risker.

Läs mer »

Sida 3 av 429 sidor  < 1 2 3 4 5 >  Sista >

Sök på hemsidan

Information om amalgamsanering

Doktorn hittar inget fel - det kan vara tänderna. Se filmen från Tandvårdsskadeförbundet:
Till Tf:s video

Bli medlem i TF

Anmäl dig direkt idag online via vår hemsida

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Bankgiro: 226-4885.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet

Förbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

Tandvårdsskadeförbundet arbetar för:

  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårds-material och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att sjukvårdens högkostnads-skydd ska gälla sanering av tandfyllningar, stift, rotfyllningar och implantat samt byte av proteser om risk för biverkningar föreligger.
  • Biverkningsregister för material som används i tandvården.

Gå med i Tandvårdsskadeförbundet! Du behöver inte vara sjuk för att stödja vår verksamhet.

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bergsunds Strand 9
117 38 Stockholm
Tel 0520-80 600
info@tf.nu

Stödpersoner
Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via våra duktiga telefonombud. Se våra stödpersoner här.

Mailfrågor
Frågor om besvär relaterade till tänderna fragor@tf.nu