Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Karies och ärftlighet - ny studie publicerad

En ny forskningsstudie ledd av forskare vid Umeå universitet har publicerats och visar att det finns en koppling mellan vissa gener och kariesangrepp. Allt annat lika så kan den som har oturen att ha fel gener få två hål mer i tänderna än den som har gynnsamma gener. Detta visar tydligt, menar artikelförfattarna, att det finns en koppling mellan tänderna, övriga kroppen och hälsan. Forskarna kunde också se att det finns ett samband mellan karies och hjärtkärlsjukdomar liksom till övervikt och fetma. 

Läs mer »

Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet

Socialstyrelsen har gett ut publikationen "Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020-2024". Den är ute på remiss och remisstiden går ut i oktober. Det övergripande målet är att ingen patient ska behöva drabbas av vårdskada. Bra är att tandvården tydligt omfattas av föreslaget patientsäkerhetsarbete. Inom det området finns mycket att göra då det förekommer många vårdskador i form av allergier och överkänslighet, skada av bredvidliggande tänder, infektioner i käkarna, bettproblem med mera. 

Läs mer »

Selenbrist orsak till sköldkörtelproblem?

Många tandvårdsskadade har problem med sköldkörteln och ofta handlar det om underfunktion. I en del fall har problemen minskat eller helt försvunnit några år efter amalgamsanering. Nu visar forskning att selen är nödvändigt för sköldkörtelns funktion liksom jod. Selen behövs för att binda och oskadliggöra kvicksilver i kroppen och är också ett viktigt ämne vid avgiftning av denna tungmetall.

Läs mer »

Babesios - en fästingburen sjukdom

Borrelios är inte ovanligt bland tandvårdsskadade och symtomen liknar metallförgiftning. Nu finns ytterligare en sjukdom som sprids via fästingar och som åtminstone i södra Sverige finns hos många som har borrelios. Det handlar om parasiten Babesia som finns i omkring 16 procent av dem som drabbats av bakterien Borrelia. Organsvikt, feber och muskelvärk liksom extrem trötthet är vanliga symtom, vilket liknar både borrelios och symtom hos kvicksilverskadade personer.  

Läs mer »

IAOMT-konferens i Slovenien

IAOMT (Interntional Academy of Medicine and Toxicology) anordar en europeisk konferens om dentala material och hälsa. Intressant denna gång är doktor John Mew som talar om hur man naturligt trycker ut käkarna så att tänderna bättre får plats. Han har räddat många från tandställningar. 

Läs mer »

Lyssna på patienterna

- Jag har lärt mig mycket av mina patienter, säger läkaren Ralph Campbell och menar att en läkares viktigaste uppgift är att lyssna på patienterna. I dag har läkare sällan tid till det och ger sina patienter mediciner som ger biverkningar vilket gör att patienten måste ha medicin mot biverkningarna. Det blir en ond cirkel som inte är bra för patienten. Det säger denne 92-årige läkare i ett pressmeddelande utskickat av den internationella organisationen för Ortomolekylär Medicin. 

Läs mer »

Sida 3 av 541 sidor  < 1 2 3 4 5 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu