Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Dog av tandinfektion

Tandinfektioner är inte att leka med. Nu rapporterar SVT Halland om en kvinna som avled efter att en infekterad tand dragits ut. Om den var rotfylld framgår inte av rapporten. Infekterade tänder innehåller mängder av patogena bakterier som kan påverka hjärtat och mycket annat i kroppen.

Läs mer »

Biofilm kan orsaka karies

Biofilm på tänderna eller i tandköttsfickor består av kolonier av bakterier som bidrar till bildning av karies och parodontit. Vid Malmö högskola och dess odontologiska institution forskas det om just biofilmer och hur de påverkar munhålans miljö.

Läs mer »

Amalgamförbud i EU träder i kraft i dag

I dag den 1 juli 2018 träder EU:s förbud mot amalgam på barn, gravida och ammande kvinnor i kraft. Ingen tandläkare i något EU-land får nu sätta in amalgam på dessa känsliga grupper. Sverige har varit ett föregångsland och visat att ett amalgamförbud är möjligt. Nu återstår att se hur tandläkare i  olika länder hanterar framför allt lagning av barnens tänder.

Läs mer »

Konsumentinformation behövs

Dentala material, som tandfyllningar, broar mm, innehåller många olika material som kan ge upphov till allergier, överkänslighet, hormonstörningar och påverkan på kroppens biokemi. Det behövs ordentig upplysning och konsumentinformation både när det gäller material och val av behandlingsmetoder.  

Läs mer »

Bättre uppföljning av hälso- och sjukvården

Regeringen ger Socialstyrelsen och Myndigheten för vård och omsorg  i uppdrag att föreslå kriterier för uppföljning av hälso och sjukvården. Anledningen är att vården ska bli bättre och mer lika över landet. 

Läs mer »

Nya kriterier för parodontit

Ett nytt internationellt klassificeringssystem har man nu kommit överens om för parodontal hälsa och sjukdom inklusive periimplantit. Alla som inte är forskare kanske tycker detta är rätt ointressant. Men bra är att man nu får större möjligheter att jämföra olika forskningsresultat och därför kan det ha betydelse för både kliniskt verksamma tandläkare och patienter. 

Läs mer »

Sida 3 av 491 sidor  < 1 2 3 4 5 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Tf ger objektiv information utan kommersiella intressen. Vi behöver dig som medlem

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42​ (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu