Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Privata tandläkare missgynnas av momsen

Tandläkare Hanna Bergendahl skriver i en debattartikel i SvD om hur orättvist den nyligen införda momsen på tandvården slår. Regeringen har nämligen fattat beslut att tandvården ska kompenseras för den påförda momsen. Men det kommer bara att ekonomiskt missgynna de privata tandläkarna och gynna folktandvården, skriver hon.

Läs mer »

EU-beslut om amalgam

Inom EU pågår ett febrilt arbete med att avveckla all kvicksilveranvändning enligt Minamataavtalet. Amalgamet är fortfarande en stor utsläppskälla särskilt i vissa länder som Polen och Storbritannien. En konsultrapport visar att amalgam är möjligt att avveckla till år 2025, d.v.s. 5 år tidigare än vad man tidigare förmodat. 

Läs mer »

Arbete till funktionshindrade

Svårigheter att få jobb upplevs av så många som 600 000 personer i arbetsför ålder som själva anser att de har funktionshinder som påverkar möjligheten att få ett arbete. Så har det varit under flera år. Nu menar en samlad funktionshinderrörelse att krafttag behövs för att förändra arbetsmarknadspolitiken. Viktigt är hur stöden utformas, att hjälpmedel och stöd ges både generellt och riktat till enskilda arbetsplatser. I det arbetet behövs en dialog med våra organisationer. 

Läs mer »

Funktionshinder att inte ha tänder.

Journalisten Elisabeth Höglund berättar i en pod i Expressen hur många problem hon har med tänderna och vilka stora summor hon lagt för att få ordning på dem. Näringsbrister och inflammationer har orsakat stora hälsoproblem och tänderna har tagit stryk. Hon har lagt ner flera hundra tusen kronor för att få ordning på tänderna.

Läs mer »

Klagomål till patientnämnden

Patientnämnder finns i alla regioner (tidigare landsting). De företräder patienterna och tar emot klagomål när det gäller landstingsstyrd vård, exempelvis folktandvården. Går man till privat tandläkare är det Privattandläkarnas förtroendenämnd man vänder sig till.  Relativt få klagomål gäller tandvården och sällan går det att visa att tandläkaren gjort fel. Läs mer om IVO:s sammanställning av patientnämndernas arbete.

Läs mer »

Mediciner orsakar käkbensnekros

Benet i käkarna kan förstöras (käkbensnekros) av vissa mediciner som bisfosfonater, denosumab samt antiangiogenesläkemedel som exempelvis bevacizumab (Avastin) och sunitinib (Sutent). Riskerna ökar och det har hittills varit svårt att behandla dessa problem. Men nu kanske det blir möjligt att behandla käkbensnekros. 

Läs mer »

Sida 3 av 569 sidor  < 1 2 3 4 5 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu