Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Tandhälsa under graviditeten

Tandhälsan försämras ofta under graviditeten beroende på förändrad hormonbalans och ändrad bakterieflora i munnen. Tandläkare Steven Lin som skrivit boken The Dental Diet berättar på sin hemsida varför gravidas munhälsa försämras. På den hemsidan finns också mycket annat intressant och den är väl värd ett besök. 

Läs mer »

Tandläkarkurs i amalgamsanering

IAOMT, som är förkortning av International Academy of Oral Medicin & Toxicology, är en internationell sammanslutning av tandläkare och läkare som arbetar för bättre och säkrare tandvård. Flera intressanta on-linekurser finns för tandläkare. Bland annat om säker amalgamsanering. 

Läs mer »

Avgiftningskonferensen i Berlin

Tandvårdsskadeförbundets forskningsfond stod som huvudarrangör för en intressant vetenskaplig konferens om avgiftning i Berlin i juni 2019. En artikel som sammanfattar sådant som är intressant för tandvårdsskadade har publicerats i Tf-bladet. Forskningsfonden har byggts upp av medel som  skänkts av medlemmar eller andra som vill bidra till mer och bättre forskning om amalgamsanering, metallers påverkan på kroppen, risker med rotfyllningar etc. Dessa medel finns skilda från förbundets ekonomi och förvaltas av en särskild styrelse som utsetts av förbundet. 

Läs mer »

Sjuka blir inte trodda

Så händer det åter att sjuka inte blir tagna på allvar. Nu handlar det om Thoraxkliniken på Sahlgrenska i Göteborg som tvingats flytta verksamheten efter att flera sjuksköterskor insjuknat med akuta andningsproblem med mera. Vad som orsakar besvären är fortfarande oklart, men det är ändå bra att det hela uppmärksammas. Tandsköterskor som jobbar med kvicksilver och amalgam har liknande situationer och blir inte heller trodda. Fortfarande hör en del tandvårdspersonal av sig för att de har oförklarliga sjukdomsbesvär.

Läs mer »

Utfasning av amalgam i EU

Arbetet inom EU går sakta framåt när det gäller avveckling av amalgam. För drygt ett år sedan förbjöds amalgam på barn och gravida och därefter har alla länder gjort en rapport om hur man ska gå vidare för att avveckla amalgam helt inom tandvården. Även Sverige har skrivit en rapport till EU. I den redogörs för det svenska exemplet att avveckla amalgam. Samtidigt skriver Kemikalieinspektionen att amalgam kommer att fortsatt vara ett hanteringsproblem i tandvården i många decennier framåt. 

Läs mer »

Metallsanering läker ut psoriasis

Symtom på psoriasis kan försvinna eller minska om metaller tas bort. Särskilt har forskningen koncentrerats på borttagning av metaller i tänderna, men nu för tiden finns metaller även på andra ställen i kroppen. Gert Brodén har för Tf-bladets räkning skrivit en sammanfattande artikel om detta med ett stort antal forskningsreferenser. För den som har psoriasis är det helt klart värt att pröva metallsanering, men det finns förstås även annat som påverkar denna kroniska sjukdom. 

Läs mer »

Sida 3 av 555 sidor  < 1 2 3 4 5 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu