Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Nyupptäckta celler påverkar tandlossning

Särskilda kemikaliekänsliga celler har upptäckts i munnens slemhinnor. Dessa celler påverkade munhålans bakterieflora på ett för forskarna oväntat sätt. När de stimulerades förbättrades bakteriefloran som blev mindre aggressiv och därmed minskade risken för tandlossning. Försöken har än så länge främst gjorts på möss men de är ändå intressanta eftersom det är svårt att behandla patienter med tandlossning. 

Läs mer »

Tandläkarskräck

Tandläkarskräck lider många av, mer eller mindre. De med riktigt allvarlig tandläkarrädsla har det tufft om de får problem med tänderna. En del tandläkarmottagningar är specialiserade på tandvårdsrädda personer och erbjuder samtal och i värsta fall sövning. Det allra bästa är förstås om man kan bli av med tandläkarskräcken. 

Läs mer »

Virusspridning på tandläkarmottagningen

Många spridningskällor för virus och partiklar finns hos tandläkaren. Både patient och tandläkare kan vara smittade. Aerosoler bildas när tandläkaren borrar och i dessa kan virus och bakterier överleva en tid. Aerosolerna finns kvar i luften under lång tid. Risk för smitta vid direktkontakt finns också på dörrhandtag, stolar, tidningar med mera och särskilt gäller det i väntrum.

Läs mer »

Tandsköterska kvicksilverskadad

Flera tidningar, bland annat DN och SvD, skriver om tandsköterskan som blev kvicksilverförgiftad. Detta med anledning av domen förra året som slog fast att arbetet som tandsköterska mycket väl skulle kunna leda till de skador tandsköterskan fick. Det är en unik dom som verkligen sätter fokus på kvicksilver som en riskfaktor vid sjukdom. 

Läs mer »

Titan stressar kroppen

Titandioxid är ett vitt färgämne som finns i många tandkrämer, tabletter, tuggummin, solskyddskrämer och mycket mer. Metallen titan används som implantat i käkar, höfter och knän. Tandvårdsskadeförbundets medlemmar får ofta symtom av titan och en del kan vara så känsliga att bara några molekyler påverkar dem negativt. Titan har tidigare ansetts inert men alltmer forskning visar att det är både allergiframkallande och neurotoxiskt. 

Läs mer »

Äldre i riskzonen för viruset

En första vetenskaplig studie om Coronaviruset (SARS-CoV-2) och risken att avlida av sjukdomen (covid-19) har nu gjorts. 191 patienter studerades och forskarna fann att sepsis var en vanlig dödsorsak. Hög ålder är en riskfaktor liksom många olika sjukdomar respektive högt blodtryck, diabetes och hjärtproblem. Många av Tandvårdsskadeförbundets medlemmar är således i riskzonen. 

Läs mer »

Sida 3 av 575 sidor  < 1 2 3 4 5 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu