Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Varning för rotfyllningar

Rotfyllningar är ingenting som rekommenderas av Tandhälsoförbundet (Tf). I en debattartikel på Dental24 redovisar en tandläkare att bakteriefrihet efter rotfyllningsbehandling nästan aldrig uppnås.  Det är också Tf:s erfarenhet. Dessvärre hänvisas till den s.k. N2-metoden som våra medlemmar har mycket dålig erfarenhet av.

Läs mer »

Inom vården tillåts inte oliktänkande

Tandläkare och läkare som Tandhälsoförbundet (Tf) samarbetar med drabbas ofta av anmälningar. Tyvärr har det ofta varit andra vårdgivare som anmält och i vissa fall patienter. Ofta blir det i sådana sammanhang ett mediedrev som är mycket obehagligt för den tandläkare eller läkare vars legitimitet ifrågasätts. Det hjälper inte att många patienter tillfrisknat och fått sitt liv tillbaka. Den svenska byråkratin och misstänksamheten mot oliktänkande gör att svensk utveckling stannar av. 

Läs mer »

Ny analysplan inkluderar tandvården

Nu har myndigheten för vård och omsorgsanalys publicerat en ny plan över vilka frågor som ska behandlas under kommande period. Positivt är att tandvården finns med i analyserna. Det fattas frågeställningar inom flera områden, men tandvården finns ändå där tydligt markerad. Så är det inte alltid och tyvärr är det vanligt att tandvården inte alls finns med när man analyserar hälso- och sjukvården. 

Läs mer »

Vetenskap och beprövad erfarenhet

I en undersökning gjord under kursen "Vetenskap och beprövad erfarenhet" har doktorander tittat på hur tandläkare ser på begreppet "vetenskap och beprövad erfarenhet".  Tandläkare anser att begreppet är viktigt och att det är Socialstyrelsen och andra myndigheter som ska tolka innebörden i detta. Tandvårdslagen innehåller inte detta begrepp, men det framhålls i förarbetena till lagen att tandläkare ska arbeta enligt "vetenskap och beprövad erfarenhet". 

Läs mer »

Bastubad avgiftar kroppen

Bastubad och särskilt infraröd bastu är effektiva sätt att bli av med kroppens gifter. Svettkörtlarna utsöndrar gifter och därför kan kraftig svettning minska belastningen bland annat av kvicksilver och andra tungmetaller. Roger Strömberg från Stavsnäs utanför Stockholm är en av dem som förbättrat hälsan genom bastubad. Det gäller dock att skölja av sig relativt ofta så att tungmetallerna inte återupptas via huden. 

Läs mer »

Rättelse i journal eller journalförstörelse

Tandläkare, läkare och andra vårdgivare skriver journaler, d.v.s. anteckningar görs om vad patienten sagt, vilka mediciner som skrivits ut eller annat av betydelse för den fortsatta patientkontakten. Ibland kan vårdgivare ha skrivit felaktiga saker eller gjort egna tolkningar av vad patienten sagt, vilket kan kännas kränkande för patienten och kanske också kan påverka framtida vård. Kontrollera därför alltid vad som står i patientjournalen och begär rättelse efter behov. 

Läs mer »

Sida 3 av 590 sidor  < 1 2 3 4 5 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu