Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Risker med bisfosfonater

Vid benskörhet medicineras oftast med bisfofonater för att göra benvävnaden starkare och därmed minska risken för benbrott av olika slag. Medicineringen medför risk för benröta i käken och exempelvis utdragning av tänder kan medföra stora risker. De som ska behandlas mot benskörhet bör genomföra de odontologiska behandlingar som behövs innan medicinering. Ny forskning visar dessutom att kristaller i benet bildas vid medicinering med bisfosfonater. 

Läs mer »

Tandställningar ökar exponeringen för krom och nickel

Korrigering av bettet sker oftast med metalliska trådar, så kallad tandställning. Ofta handlar det om metallerna nickel och krom. Dessa metaller ökar under de första månaderna efter att tandställningen satts in. En färsk undersökning visar att även kosten har betydelse för hur mycket metaller som frigörs, vilket borde vara viktig information till patienterna.

Läs mer »

Gratis digital läkarkontakt

Vingåkers vårdcentral i Sörmland har tagits över av Doktor.se som har som affärsidé att erbjuda digitala vårdbesök via telefon, chatt eller videosamtal. Ingen patientavgift tas ut i Sörmland för digitala vårdbesök och eftersom man nu har rätt att välja läkare i annat landsting så kommer Doktor.se att erbjuda alla som hör av sig gratis digitala vårdbesök. 

Läs mer »

Amalgamsanering - gratisutbildning för tandläkare

IAOMT är en sammanslutning av tandläkare och läkare med syfte att främja en så giftfri tandvårds som möjligt. Organisationen har sitt ursprung i USA och på deras hemsida erbjuds bland annat gratis utbildning av tandläkare online. En särskild kurs finns för amalgamsanering, en annan för vitamin- och mineralterapi och ytterligare en om avgiftning efter saneringen. Tipsa tandläkaren om dessa kurser då det kan öka andelen tandläkare som kan  anlitas för amalgamsanering.

Läs mer »

Autoimmuna sjukdomar och metaller

Av en ny forskningsöversikt framgår att metaller som nickel, kvicksilver, krom och titan kan orsaka typ IV-allergier, dvs med fördröjda symtom. Forskarna anser att det finns belägg för att sådana reaktioner kan orsaka flera autoimmuna sjukdomar som Reumatisk artrit, Sjögrens syndrom och fibromyalgi. Bland annat hänvisas till Vera Stejskals forskning och Melisa-testet. Metallerna kommer ofta från tandlagningsmaterial eller implantat, enligt artikelförfattarna.

Läs mer »

Hög andel karies hos äldre på sjukhem

Ny forskning visar hög andel karies bland äldre på sjukhem. Var femte saknar tänder helt,  men bland dem som har egna tänder drabbas två av tre av karies. Detta är helt oacceptabelt högt enligt forskarna som menar att åtgärder behöver vidtas. Dålig tandhälsa innebär ökade risker för infektioner, men det påverkar också möjligheten att äta och därmed de äldres näringsstatus liksom risken för infektioner, hjärtproblem och mycket mer.

Läs mer »

Sida 3 av 464 sidor  < 1 2 3 4 5 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885.

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Stödpersoner
Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via våra duktiga telefonombud. Se våra stödpersoner här. Du kan också kontakta telefonombud på distriktsnivå, se mer under fliken Distrikt.

Mailfrågor
Frågor om besvär relaterade till tänderna fragor@tf.nu