Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Kontrollera D-vitamin i sjukvården

D-vitaminbrist ökar risken för både parodontit och Typ-2 diabetesn enligt en nyligen publicerad vetenskaplig artikel. Det är dags för sjukvården att mer generellt ta D-vitaminprover och vid behov ge sådana tillskott i förebyggande syfte. Vi i Norden är särskilt i riskzonen för D-vitaminbrist. 

Läs mer »

Munhålans bakterieflora betydelsefull

Det kommer alltmer forskning om betydelsen av kroppens bakterieflora eller det så kallade mikrobiomet. Även munhålans bakterieflora är viktig och särskilt för tandhälsan. Trots det jobbar de allra flesta med att försöka utrota sin mikrofloran i munnen med tandkräm och diverse bakteriedödande medel. Forskningen visar istället att vi ska gynna de goda bakterierna och gärna tillföra dem. Exakt vilka som behövs är dock höljt i dunkel. 

Läs mer »

Privattandläkare och patientklagomål

Privattandläkarna har en särskild förtroendenämnd som ska bidra till att lösa tvister mellan tandläkare och patient. Det handlar om patientens möjlighet att få tillbaka pengar från vårdgivaren om denne tagit för mycket betalt eller gjort ett felaktigt jobb. Nu sker en omorganisation och nämnderna kommer att vara placerade i Stockholm och Malmö. Privattandläkarna har också en särskild privattandvårdsupplysning för patienter.

Läs mer »

Glöm inte tänderna i föräldrautbildning

Regeringen aviserar en ny föräldrastrategi för att mer aktivt ge stöd i föräldraskapet i syfte att främja barns hälsa och utveckling. Det handlar både om förebyggande arbete och stöd då problem uppstått. Tandvårdsskadeförbundet är positiv och hoppas att även tandhälsan tas med i det förebyggande arbetet. Ofta glöms tyvärr den delen bort, trots att kunskap i dag finns om att många sjukdomar har sitt ursprung i tänderna och munhålan. 

Läs mer »

Fake news om kosttillskott

Många tandvårdsskadade behöver kosttillskott för att hålla sig friska. Det kan både ha ärftliga orsaker och bero på att gifter ansamlats i kroppen. Försämrat upptag via tarmen medför också att man behöver mer näring. Ändå fortsätter myndigheter och lobbyister hävda att man får i sig tillräckligt med näring om man bara äter enligt gängse rekommendationer. 

Läs mer »

Jämställ tandvården och den medicinska vården

I en debattartikel i Dagens Samhälle har Tandvårdsskadeförbundets ordförande Ann-Marie Lidmark visat på de stora orättvisorna inom de två vårdområdena. Den medicinska vården betalar utan vidare ett höftimplantat, men ett implantat i en tand får man betala stora delar av själv. På vårdcentralen betalar man 1800 kr innan 0-taxa gäller. Inom tandvården finns ingen nolltaxa och först efter 3 000 kr betalt med egna pengar får man halva kostanden av försäkringskassan.

Läs mer »

Sida 3 av 500 sidor  < 1 2 3 4 5 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Tf ger objektiv information utan kommersiella intressen. Vi behöver dig som medlem

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu