Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

IAOMT:s konferens i Skövde

IAOMT:s (International Academy of Oral Medicin & Toxicology) svenska gren har årligen en konferens i Skövde med föredrag, diskussioner och organisationens årsmöte. Årets föreläsningar handlade om tarmfloran, medicinsk geologi och funktionsmedicin.

Läs mer »

Signalsubstansen melatonin minskar kariesrisken

Melatonin betraktar vi främst som ett viktigt sömnhormon. Detta ämne har dock många andra viktiga funktioner, bland annat som antioxidant, förbättrar kalciumbalansen och  stimulera mineralisering av tänderna. Det sista innebär minskad risk för karies.

Läs mer »

Zirkoniaimplantat och Nobel Biocare

Nobel Biocare som länge sålt titanimplantat har nu kommit överens med företaget Dentalpoint att saluföra deras keramiska implantat gjorda av zirkoniumdioxid. Biocare anser att detta helt metallfria implantat erbjuder nya möjligheter i tandvården och utgör ett bra komplement till titanimplantaten. Kanske kan detta betyda att zirkoniaimplantaten blir mer etablerade även i svensk tandvård.

Läs mer »

Gör tandläkaren för mycket?

Tandläkare gör fler och dyrare åtgärder än vad de skulle behöva, skriver Riksrevisionen i en rapport. Patienten och staten (försäkringskassan)  betalar omkring 300 miljoner kr mer än vad som är befogat på grund av att tandläkare väljer en dyrare och för tandläkaren mer lönsam metod än vad som är nödvändigt. Riksrevisionen föreslår riktade kontroller och bättre sanktionsmöjligheter. 

Läs mer »

Alternativ till influensavaccin?

Tarmbakterierna är väsentliga för vår hälsa då omkring 90 procent av immunförsvaret sitter där, men även andra faktorer spelar in. Ny forskning visar att flavonoider (fungerar också som antioxidanter) som finns i färggranna grönsaker, bär och rött vin också har stor betydelse för hur immunförsvaret reagerar. Båda behövs således för immunförsvarets funktion och kampen mot sjukdomsalstrande influensavirus.

Läs mer »

Nobelpris för upptäckt av hur sömnen styrs

Sömnen har stor betydelse för avgiftningen och hälsan i allmänhet. Dålig sömn försämrar livskvaliteten och för lite kan leda till kortare livslängd. Årets Nobelpris i fysiologi och medicin gick till tre forskare som funnit gener som påverkar sömnen. Generna styr bildningen av vissa proteiner som gör oss sömninga, under dagen bryts de ner och gör oss pigga. Allt styrs i cykler och forskningen är särskilt intressant för dem med sömnstörnngar.

Läs mer »

Sida 3 av 452 sidor  < 1 2 3 4 5 >  Sista >

Sök på hemsidan

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885.

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Stödpersoner
Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via våra duktiga telefonombud. Se våra stödpersoner här. Du kan också kontakta telefonombud på distriktsnivå, se mer under fliken Distrikt.

Mailfrågor
Frågor om besvär relaterade till tänderna fragor@tf.nu